Custom emails met Eudora
Verstuur email berichten met elk een unieke inhoud.


Introductie
Deze pagina leg uit hoe u een reeks gepersonaliseerde email berichten maakt en die verstuurt met de Eudora email applicatie.

U maakt een Eudora mailbox bestand met behulp van mail merge. Dit bestand is een tekst-bestand met daarin email berichten. De mailbox opent u met Eudora en verstuurt de berichten. Het bestand wordt gemaakt met behulp van de pagina Mail merge met Microsoft Word.


De mogelijkheden
Email is goedkoop. Echter, met mailinglist software verstuurt u naar elke abonnee hetzelfde bericht. Met behulp van deze pagina verstuurt en gepersonaliseerde berichten, sneller en goedkoper dan per post. Het in deze pagina gebruikte Eudora mailbox formaat werkt in alle versies van Eudora.

Deze pagina beperkt zich tot tekst email berichten. U kunt ook email berichten in het HTML formaat versturen, dan moet u uw bericht opmaken als een HTML bestand. U heeft dan kennis van HTML nodig. U kunt eens een mailbox in uw Eudora directorie(extentie .mbx) openen met Windows kladblok om de HTML opmaak te zien.


Formaat van het Eudora mailbox bestand
In het Eudora mailbox bestand moet voor elk email bericht een Eudora scheidings-regel staan. Deze regel heeft het onderstaande formaat. De waarde van de datum is trouwens niet belangrijk. Verder is het zeer aan te bevelen om tussen het einde van een bericht en de Eudora scheidings-regel een regel wit te gebruiken.

From ???@??? Thu Oct 05 13:04:02 2006

Tevens zijn de headers "From: " en "To: " verplicht. Daarnaast is de "Subject: "header ook essentieel. Tenslotte is het hebben van een witregel tussen de headers en het email bericht een verplichting voor Internet email (RFC standaard).

Onderstaande afbeelding laat een Eudora mailbox met drie emails zien.
Eudora mailbox bestand maken
Volg de instructies op de pagina Mail merge met Microsoft Word. Maak een bericht in het formaat weergegeven in onderstaande schermafdruk. U kunt geen tekst opmaken (bijvoorbeeld vet maken). Het document zal geëxporteerd worden naar het tekst formaat en dan gaat alle opmaak verloren.Let op het formaat van de "From: " en "To: " headers. De naam moet tussen aanhalingstekens en het email adres tussen groter-dan en kleiner-dan tekens. In de "From: " header gebruikt u uw Eudora email adres (uw dominant account, indien uw meerdere accounts heeft). Het is goed om één witregel toe te voegen aan het einde van de email. Voer de merge uit.

Bewaar het merge resultaat als tekst bestand: klik op "File", "Save As....". Selecteer "Plain Text (*.txt)" in de "Save as type" drop-down box. In de "File name" drop-down box verandert u de extentie van ".txt" naar ".mbx". Klik op "Save", het "File Conversion" venster verschijnt. Gebruik de default instellingen.

Het resulterende tekst bestand is in het Eudora mailbox formaat.


De Eudora mailbox importeren
De extentie ".mbx" zou verbonden moeten zijn met de Eudora applicatie. Als dit het geval is dan wordt het bestand weergegeven met een Eudora icoontje en is het van type "Eudora Mailbox". Als dit het geval is hoeft u alleen maar te dubbelklikken op het bestand en de mailbox wordt geopend in Eudora. Als de extentie-verbinding er niet is, dan moet u het mbx-bestand in de directorie plaatsen waar zich ook In.mbx en Out.mbx bevinden. Open Eudora.


De berichten versturen
Voordat u uw berichten naar de Out mailbox verplaatst is het goed om het onmiddelijk verzenden van nieuwe berichten (tijdelijk) uit te zetten. Ga naar "Tools", "Options..." en dan "Sending Mail". Verwijder een eventueel vinkje bij "Immediate send".

Selecteer alle berichten, rechtsklik en selecteer "Transfer", en dan "Out". Er wordt een melding weergegeven dat enkele headers verwijderd kunnen worden, klik op "OK". Ga naar de Out mailbox en selecteer wederom alle berichten. Selecteer "Change Status", "Queued". Het verplaatsen van de berichten en het veranderen van de status kan ook via de menubalk.


Het resultaat
Uw berichten staan nu in de Out mailbox, klaar om verstuurd te worden. Open eventueel één van de berichten en loop het nog even na. Selecteer "File" en tenslotte "Send Queued Messages".
Extra:  versturen vanaf een niet-dominant account
Met Eudora is het mogelijk meerdere email accounts te gebruiken. Dit is trouwens één van de sterke punten van Eudora. Het kan zijn dat u uw gepersonaliseerde emails niet wilt versturen vanaf uw dominant account. In dit geval moet u de "X-Persona: " header toevoegen in het Word document.

De waarde is de "Personality Name" tussen groter-dan en kleiner-dan tekens. De "Personality Name" vind u in het venster met de account instellingen. Een voorbeeld zou zijn "X-Persona: <Gmail account>".


Extra:  een gewone mailing versturen
Indien u een mailing wilt versturen waarbij elk email bericht hetzelfde is, dan kunt u natuurlijk de standaard functionaliteit van Eudora gebruiken. U kunt de email adressen in het veld "Bcc:" plaatsen, gescheiden door komma's. Achter "To:" plaats u dan uw eigen email adres. Bcc staat voor "Blind carbon copy": het bericht wordt naar alle adressen verstuurd waarbij de ontvangers de email adressen niet kunnen zien. Wanneer u "Cc:" gebruikt zien de ontvangers de adressen wel.

Tevens bestaat er de mogelijkheid om in het adressen boek een Nickname aan te maken voor een lijst van email adressen. Geef de nickname op in het Bcc: veld.


Extra:  hoe de berichten verstuurd worden
De berichten worden door Eudora één voor één aangeboden aan uw SMTP-server (mail server). Elk bericht is tenslotte anders. Dit zal langer duren dan wanneer u Bcc gebruikt. Wanneer u Bcc gebruikt wordt het bericht slechts één keer doorgegeven aan de SMTP-server. Tevens ontvangt de server de dan Bcc lijst.

U kunt eventueel uw berichten in batches (groepen) versturen door een deel van de berichten in eerste instantie de status "Don't send" te geven.