Windows Verkenner Gebruik
Werken met bestanden in Windows Verkenner
 
 
1. Hoe open ik de Windows verkenner?
2. Hoe maak ik een kopie van een bestand?
3. Hoe verplaats ik een bestand?
4. Hoe verplaats ik een directorie met inhoud?
5. Hoe verwijder ik een bestand?
6. Hoe selecteer ik meerdere bestanden?
7. Hoe verwijder ik een bestand als ik de melding "kan bestand niet verwijderen" krijg?
8. Hoe kan ik een verwijderd bestand terug halen?
9. Hoe kopieer ik een bestand tussen twee computers?
10. Hoe verander ik de naam van een bestand?
11. Hoe kopieer ik de naam van een bestand?
12. Hoe open ik een bestand?
13. Hoe kan ik een bestand toch openen, in het geval van de melding "Windows kan het volgende bestand niet openen"?
14. Hoe pas ik aan welk programma een bestand opent?
15. Hoe kan ik voorkomen dat een bestandstype steeds opnieuw verbonden wordt met een bepaald programma?
16. Hoe kan ik zien hoe groot een bestand is?
17. Hoe kan ik zien groot een directorie (map) met inhoud is?
18. Hoe kan ik een bestand terugvinden?
19. Hoe zoek ik naar een tekst in een bestand?
20. Hoe kan ik een bestand naar iemand emailen?

 
 
1. Hoe open ik de Windows verkenner?
U kunt de Windows verkenner (Windows explorer in het Engels) starten door te klikken op "Start" en dan op "Uitvoeren..." In het invoerveld vult "explorer" in en klikt op "OK". De verkenner opent nu in een nieuw venster.
 
De verkenner is ook te vinden bij de lijst van uw programma's. Klik op "Start" en dan op "Alle programma's". In het mapje "Bureau-accessoires" vindt u de Windows verkenner.
 
Indien u een Windows toetsenbord heeft kunt u de verkenner ook openen door de Windows-toets ingedrukt te houden en vervolgens op "e" te drukken.
 
2. Hoe maak ik een kopie van een bestand?
U rechtsklikt op het bestand en selecteert "Kopiëren". Het bestand staat nu op het Windows klembord. Ga naar de directorie waar u de kopie wilt plaatsen. In de witruimte in het rechtervenster rechtsklikt u en selecteert "Plakken".
 
Er kunnen nooit twee bestanden met dezelfde naam in één directorie staan. Wanneer u het bestand invoegt in dezelfde directorie dan zal Windows het bestand hernoemen voor u, zodat het kopiëren toch lukt. U moet daarna alleen nog even zelf het bestand de juiste naam geven.
 
3. Hoe verplaats ik een bestand?
U rechtsklikt op het bestand en selecteert "Knippen". Ga naar de directorie waar u het bestand naar toe wilt verplaatsen. In de witruimte in het rechtervenster rechtsklikt u en selecteert "Plakken". Pas wanneer het bestand succesvol geplaatst is, wordt het van de oorspronkelijke locatie verwijderd.
 
Het is ook mogelijk om een bestand naar een nieuwe lokatie te slepen. Zorg er voor het bestand weergegeven wordt in het rechtervenster en dat de nieuwe directorie voor het bestand weergegeven wordt in het linkervenster. Klik op het bestand en houd de muisknop ingedrukt. Sleep het bestand nu naar de nieuwe directorie. Laat nu de muisknop los. Wanneer u een bestand verplaatst naar een directorie op een andere schijf, dan maak de Windows verkenner een kopie voor u. U bent dan aan het kopiëren en niet aan het verplaatsen.
 
Het is ook mogelijk de Windows verkenner twee maal te openen. U kunt dan slepen van het ene verkenner venster naar het andere.
 
4. Hoe verplaats ik een directorie met inhoud?
Dit doet u op dezelfde wijze als een bestand. Zie hierboven.
 
5. Hoe verwijder ik een bestand?
Klik op het bestand en druk op de "Delete" knop of rechtsklik en selecteer "Verwijderen". Het bestand wordt eerst nog in de Prullebak geplaatst. Wilt u het bestand niet in de Prullebak geplaatst hebben, dan houdt u de "Shift" knop ingedrukt wanneer u "Verwijderen" aanklikt.
 
6. Hoe selecteer ik meerdere bestanden?
Dit kan met Shift-selecteren en Control-selecteren. In het rechtervenster heeft u een lijstje bestanden staan en u wilt ze allemaal in één keer verplaatsen, kopiëren of verwijderen. Klik op het bovenste bestand. Druk de Shift toets in en klik vervolgens op het onderste bestand. De hele lijst is nu geselecteerd.
 
Met Control-selecteren kunt u meerdere bestanden aanklikken terwijl eerder geselecteerde bestanden niet uit uw selectie verdwijnen. Klik op een bestand. Druk op de Control toets en houd deze ingedrukt. Klik op andere bestanden, u ziet dat de bestanden toegevoegd worden aan uw selectie. Selecteert u per ongelukt een bestand die u niet had willen selecteren? Houd dan de Control toets ingedrukt en klik nogmaals op het bestand, het bestand wordt nu weer uit uw selectie verwijderd.
 
U kunt uw geselecteerde bestanden op dezelfde wijze manipuleren als één bestand. Nadat u uw selectie gemaakt heeft moet u er niet nogmaals op gaan klikken nadat u de Shift of Control toets al losgelaten heeft, dit zou uw selectie opheffen. In principe kunt u twee dingen doen met uw selectie: rechtsklikken of slepen. Dit alles geldt trouwens niet alleen voor bestanden maar ook voor directories.
 
7. Hoe verwijder ik een bestand als ik de melding "kan bestand niet verwijderen" krijg?
Het bestand is in gebruik (file lock) door één of ander programma of door Windows zelf. Kijk of er wellicht een programma open staat dat het bestand in gebruik kan hebben. Indien dit het geval is sluit dat programma dan en verwijder het bestand.
 
Mocht dit niet lukken, dan helpt het herstarten van Windows vaak wel. Verwijder het bestand onmiddelijk nadat Windows opgestart is. Lukt het dan nog steeds niet, dan kunt u Windows opstarten in veilige modus (Safe Mode). Herstart uw computer en druk tijdens het opstarten regelmatig (circa elke twee seconden) op de F8 toets. Selecteer "Veilige Modus". Start de Windows verkenner en verwijder het bestand. Herstart uw computer.
 
8. Hoe kan ik een verwijderd bestand terug halen?
Wanneer het bestand nog in de Prullebak staat dan kunt u deze openen en het bestand herstellen. U rechtsklikt op het bestand en selecteert "Terugzetten".
 
Wanneer het bestand reeds verwijderd is uit de Prullebak dan wordt het een stuk lastiger. U kunt dit dan ook niet doen met de verkenner. In eerste instantie wordt de link naar het bestand verwijderd, maar het bestand wordt nog niet gewist. Pas wanneer de computer nieuwe bestanden wegschrijft kan het zijn dat de data overschreven wordt. U dient een programma voor het herstellen van bestanden (File Recovery) te gebruiken. Dit kan met Norton SystemWorks, ook kunt u bij Tucows een programma downloaden. Het gebruik van zo'n programma vereist wat meer ervaring met computers.
 
9. Hoe kopieer ik een bestand tussen twee computers?
De meest gebruikte methode om een bestand te verplaatsen is door het op een USB stick te zetten. De USB stick is momenteel zeer populair. Om dit te laten werken moet beide computers wel een USB poort hebben. Tevens moet de USB drive voldoende ruimte hebben om het bestand te kunnen opslaan. Plaatst de USB stick in een USB poort. Windows zal de USB stick toevoegen als datadrager in de Windows verkenner. Nu kunt u het bestand naar de USB stick kopiëren. Vervolgens neemt u de USB stick mee naar de andere computer en verplaatst het bestand naar de harde schijf van de andere computer.
 
Een mogelijk aanpak is het emailen van het bestand naar een email-adres dat opgehaald kan worden op de andere computer. Hoe men een bestand kan emailen wordt elders in dit document uitgelegd.
 
Voor het veelvoudig delen van bestanden tussen computers, waarbij de computers op hetzelfde lokale netwerk aangesloten zijn, wordt standaard een Windows share gebruikt. Een share is een directorie die opengesteld is voor toegang over het netwerk. De share moet eerst door een beheerder of een ervaren gebruiker ingesteld worden voordat er gebruik van gemaakt kan worden.
 
Om een share te openen doet u het volgende. Klik op "Start" en dan op "Uitvoeren...". Voer twee schuine strepen naar links in gevolgd door de naam van de remote computer waarop de share aanwezig is. Een voorbeeld is: \\systeem3. Druk op "enter". De share zal nu weergegeven worden in een nieuw venster. Er moeten veel zaken goed ingesteld staan om dit te laten werken, waaronder toegangsrechten.
 
Vroeger hadden computers een floppy drive (de bekende A-schijf), maar deze is niet meer aanwezig in moderne computers. Echter, wanneer beide computers een floppy drive hebben, dan kunt u natuurlijk een floppy disk gebruiken voor het kopiëren van het bestand. Het bestand mag dan maximaal 1,4 megabyte groot zijn.
 
10. Hoe verander ik de naam van een bestand?
Om de naam te veranderen klikt u op het bestand en drukt op de functie-toets "F2", vervolgens drukt u op "Home". U kunt nu het bestand een nieuwe naam geven. Druk op "Enter" om het veranderen af te sluiten. Het is belangrijk om de bestandextensie intact te houden. Wanneer u deze extensie verandert kan het zijn dat het bestand niet meer makkelijk te openen is. De extensie is het groepje letters of cijfers na het laatste puntje in de bestandsnaam. Wanneer het bestand "klad01.txt" heet, dan is de extensie "txt". De extensie bepaalt welk programma de computer gebruikt om het bestand te openen.
 
De Windows verkenner kan ingesteld staan dat geregistreerde extensies niet weergegeven worden. U ziet dan staan "klad01", in plaats van "klad01.txt". Wanneer de verkenner op deze wijze is ingesteld dan kunt de extensie niet veranderen, u kunt het dan niet fout doen. Wanneer u de extensie wel kunt zien dan moet u even opletten dat u de extensie niet verandert.
 
11. Hoe kopieer ik de naam van een bestand?
Klik op het bestand en druk vervolgens op de F2 toets. Druk nu op Control-C en dan op Enter. Door op F2 te drukken wordt de naam geselecteerd. Met Control-C kopieert u de naam naar het Windows klembord. U kunt de naam nu invoegen in bijvoorbeeld een document (met control-V).
 
12. Hoe open ik een bestand?
U dubbelklikt op het bestand. Het programma waar het bestand mee verbonden is zal opstarten en het bestand openen. U kunt ook rechtsklikken en "Openen" selecteren.
 
13. Hoe kan ik een bestand toch openen, in het geval van de melding "Windows kan het volgende bestand niet openen"?
Als u deze melding krijgt is het type van het bestand nog niet verbonden met een programma. De bestandsextensie geeft weer om welk type bestand het gaat. Zo is bijvoorbeeld het bestand klad01.txt van het type "tekst", omdat het de extensie .txt heeft. Een bestand brief.doc is een Microsoft Word bestand, omdat het extensie .doc heeft. Om het bestand te openen zult u moeten weten met welk programma het bestandstype geopend kan worden. Het kan zijn dat een geschikt programma reeds geïnstalleerd is op uw computer, of anders zult u een programma moeten downloaden van Internet.
 
Er zijn verschillende websites die uitleg geven over bestandstype en geschikte programma's. In de Google Directorie staat een lijstje van websites on file extensions. U kunt bij Google ook zoeken naar de term bestandsextensies.
 
Wanneer er reeds een geschikt programma aanwezig is op uw computer, dan doet u het volgende. Start het programma en selecteer "Bestand"en dan "Openen..." op de menu-balk. Er verschijnt een nieuw venster. Bij "Bestandstype" selecteert u "Alle bestanden" of "*.*". Browse nu naar het bestand en klik op "Openen".
 
Wanneer er geen geschikt programma op uw computer aanwezig is, kunt proberen een programma te downloaden van Tucows. Meestal zal het programma tijdens de installatie verschillende bestandstypen registeren. Vanaf dat moment kan het bestand geopend worden met het betrokken programma simpelweg door op het bestand te dubbelklikken.
 
14. Hoe pas ik aan welk programma een bestand opent?
U rechtsklikt op het bestand, selecteert "Openen met..." en daarna "Programma kiezen...". Kies uit de lijst het programma waarmee u het bestand wilt openen. Wanneer het programma dat u wilt gebruiken niet in het lijstje staan, dan kunt u op de knop "Bladeren..." klikken en het juiste programma selecteren. Wanneer u de optie "Dit type bestand altijd met dit programma openen" aanvinkt, zal het gekozen programma ook in de toekomst gebruikt worden om het bestand weer te geven.
 
Wanneer de optie "Openen met..." niet beschikbaar is dan is er nog geen programma verbonden met het bestand. U selecteert dan "Openen" en vervolgens "Het programma in een lijst selecteren". Vervolgens gaat door zoals hierboven beschreven staat.
 
Het icoontje dat gebruikt wordt voor het bestand en ook de naam in de kolom "Type" (derde kolom in het rechtervenster) worden bepaald door het programma waarmee het bestand verbonden is. Wanneer een bestand niet verbonden is met een toepassing dan zal het bestand in de verkenner een algemeen icoontje hebben. Wanneer het bestand CrashDump.dmp niet verbonden is met een toepassing, dan zal in de kolom "Type" de omschrijving DMP-bestand staan.
 
Een speciale geval is een bestand zonder extensie. In de kolom "Type" zal dan alleen het woord "Bestand" staan. U kunt dit bestand niet verbinden met een programma. U kunt het wel openen, door op het bestand te rechtsklikken en een programma te selecteren. Een goede keuze kan hiervoor Wordpad zijn.
 
15. Hoe kan ik voorkomen dat een bestandstype steeds opnieuw verbonden wordt met een bepaald programma?
Stel u wilt al uw MP3-bestanden afspelen met VLC media player, maar steeds weer worden ze geopend met Winamp. U heeft de extensie mp3 al een keer verbonden met de VLC media player, maar toch opent Winamp wanneer op een MP3-bestand dubbelklikt.
 
Dit komt doordat Winamp zo is ingesteld dat Winamp zich bepaalde extensies toe-eigent. Steeds wanneer Winamp opstart worden de verbindingen (file associations) weer herstelt. De makers van het programma claimen dat ze u graag willen helpen om uw computer "goed" ingesteld te houden. Echter, de makers willen natuurlijk gewoon dat hun programma zoveel mogelijk gebruikt wordt.
 
De oplossing is om een instelling in het programma te veranderen. Zoek naar een instelling als "maintain file associations" en schakel deze uit.
 
16. Hoe kan ik zien hoe groot een bestand is?
In het rechtervenster van de verkenner staat in de tweede kolom de grootte van het bestand. De grootte wordt weegegeven in kilobytes (kB). 1024 kilobytes is een megabyte (MB) en 1.048.576 kilobytes is een gigabyte (GB).
 
Bestand/Datadrager Grootte
Word document (1 a 2 pagina's) 30 kB
webpagina 20 tot 100 kB
Afbeelding op een webpagina (jpg of gif formaat) 10 tot 60 kB
Foto genomen met een digitale camera 1 tot 4 MB
Muziek bestand (mp3 formaat) 3 MB
Capaciteit CD 700 MB
Film bestand (avi/divx formaat) 700 MB
Capaciteit USB stick of geheugenkaart 2 tot 8 GB
Capaciteit DVD 4,2 GB
Capaciteit moderne harde schijf 320 tot 500 GB

 
17. Hoe kan ik zien groot een directorie (map) met inhoud is?
U rechtsklik op de directorie en selecteer "Eigenschappen". De totale grootte van alle bestanden in de directorie en alle sub-directories wordt weergegeven. Wanneer de directorie veel kleine bestanden bevat kan het zijn dat de verkenner even de tijd nodig heeft om de grootte uit te zoeken.
 
18. Hoe kan ik een bestand terugvinden?
U doet dit met de zoekfunctie van de Windows verkenner. Klik op "Zoeken" op de menubalk. Klik vervolgens op "Alle bestanden en mappen". Bij de optie "Zoeken in" staat weergegeven in welke directorie u gaat zoeken. Sub-directories worden ook doorzocht. Pas eventueel uw zoeklocatie aan. Vul bij "De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam" de naam van uw bestand (of een deel daarvan) in. Klik op "Zoeken". De bestanden die gevonden worden kunt u openen door er op te dubbelklikken. De tweede kolom in het zoek-resultaten venster geeft de lokatie van het gevonden bestand.
 
Het irritante animatiekarakter kunt u uitzetten door er op te rechtsklikken en "Animatiekarakters uitschakelen" te selecteren.
 
19. Hoe zoek ik naar een tekst in een bestand?
U begint als hierboven, wanneer u op zoek bent naar een bestand. Echter in plaats van een bestandsnaam in te vullen bij "De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam" vult uw zoektekst in bij "Een woord of uitdrukking in het bestand". Het zoeken duurt nu langer, omdat de inhoud van alle bestanden doorzocht wordt en niet alleen maar de namen van alle bestanden. De resultaten worden weergegeven als voorheen.
 
Wanneer uw zoektekst in de HTML opmaak van een webpagina staat, in plaats van in de content die weergegeven wordt in de browser, dan zal uw zoektekst niet gevonden worden. Dit is een Windows "feature".
 
20. Hoe kan ik een bestand naar iemand emailen?
Dit hangt van uw email programma af. Er zal altijd binnen uw email programma een mogelijkheid bestaan om een bestand toe te voegen aan uw email bericht. Zoek naar de optie "Attach File" of "Voeg bestand toe". Bij Outlook en Eudora kunt u het volgende doen. Selecteer het bestand in de Windows verkenner en plaatst het op het Windows klembord. Rechtsklik in het venster waar u uw bericht schrijft en selecteer "Paste" of "Plakken". Het is trouwens mogelijk om meerdere bestanden toe te voegen.
 
U moet er wel voor zorgen dat het bestand dat u meestuurt niet te groot is. Heeft de ontvanger een breedband verbinding dan is een attachment tot 1 MB acceptabel. Wilt u meer versturen, laat u dat dan eerst even weten. Mailboxen hebben altijd een limiet voor de hoeveelheid email die opgeslagen kan worden. Dit zal minimaal 5 a 10 MB zijn. Zit de mailbox eenmaal vol, dan moet de gebruiker eerst zijn email ophalen.